Wat is Yoga?

Pad naar Verlichting - Persoonlijke groei

Gezonde Balans Lichaam en geest

De Ultieme Bevrijding

Leren Ademen - Een zijn met Al dat is

Yoga is zoveel meer dan alleen maar het beoefenen van moeilijke poses. Hier een korte opsomming:1. Yama: Zelf-discipline zoals niet stelen, de waarheid spreken, non-violence etc.

2. Niyama: Zorgen voor jezelf: d.m.v. Reinigingsrituelen voor Lichaam en geest, beoefenen van tevredenheid etc.

3. Asana: het beoefenen van de yoga poses,

4. Pranayama: Beoefenen van Adem technieken

5. Pratyahara: Aandacht naar binnen richten, i.p.v. naar buiten. Je zintuigen en de daaraan gekoppelde verlangens

   (bijv.overeten, drugs) leren beheersen. 

6. Dharana: Concentratie. Laat je niet afleiden van je pad... Wees hier en nu. Langdurige concentratie leidt tot Meditatie.

    Dat is de volgende stap.

7. Dhyana: Meditatie: Alles in de vorige stappen bereidt je voor op Meditatie. en dat is iets wat je niet echt kan doen...

    Het overkomt je... Innerlijke Stilte, Vrede.. Langdurig aangehouden meditatie leidt weer tot de volgende stap:

8. Samadhi: De ultieme bevrijding, Extase! Bevrijding van je ego, eenwording met al dat is..

    Ook dit is iets wat je niet kunt doen, het overkomt je. Het bestaan daalt zijn bloemen op je neer...

Yoga betekent ook union; het samenbrengen van tegenstellingen, of het uitstijgen boven de dualiteiten. Dag en Nacht, goed en slecht, mooi en lelijk.. Je stijgt dus uit boven je oordelen. Je vereenzelvigt je niet langer met het goede en bent niet langer tegen het kwade... Je laat de strijd achter je.. Je bent vredig, een met al dat is, je erkent het goede en het kwade en herkent het ook in jezelf...  Dat geeft innerlijke vrede, openheid, acceptatie en het leidt tot liefde en meditatie... Respect voor je medemens.. Veel yoga docenten eindigen de les met namaste: de docent en de student vouwen hun handen samen voor het hart of voorhoofd en men buigt voor elkaar. Een prachtig gebaar!