Wat is Meditatie?

Meditatie betekent gewaarzijn. Alles wat je met bewustzijn doet is meditatie. Het gaat niet
om wat je doet, maar om de aandacht waarmee je het doet. Meditatie is bewust zijn, het is bewust ontspannen zijn...

Dit bewustzijn brengt:     Gezondheid
     Gratie
     Schoonheid
     Liefde
     Licht
     Vreugde
     Ontspanning
     Creativiteit
     Vrede

     en meer....

​​Drie stappen:

De eerste stap naar meditatie, gewaarzijn, is je meer bewust te worden van je lichaam. Observeer je lichaam, alle sensaties op je huid, je hart ritme, je adem… etc. etc. Langzaam maar zeker wordt je je bewust van elk gebaar, elke beweging. Het maakt je meer ontspannen, vredig en harmonieus..

De tweede stap is je bewust te worden van je gedachten. Ze zijn subtieler dan het lichaam. Als je aandacht rust op je lichaam, en in je adem… Als je in staat bent steeds weer met je aandacht bij je adem en bij je lichaam te zijn… Dan wordt je je langzaam maar zeker ook bewust van je gedachten.. Dan zul je versteld staan wat je allemaal voor onzin denkt. Honderden gedachten wisselen elkaar af elke minuut. Voor tien minuten, ga zitten en schrijf gewoon eens al je gedachten op. Lees het na een tijdje terug en je zult zien dat je denken op hol is geslagen! Maar langzaam maar zeker, door je gedachten gade te slaan – enkel je bewust te zijn van je gedachten is voldoende – wordt de chaos in je hoofd een kosmos. Dan neem je steeds meer de stilte waar, de stilte is het moment tussen twee gedachtes. Je denken wordt vredig en stil. En die stilte wordt steeds groter en duurt steeds langer… Er ontstaat een nieuwe balans tussen lichaam en geest.

Deze nieuwe balans, deze harmonie, is een brug naar de derde stap: wees je bewust van je gevoelens en emoties. Je gaat de samenhang waarnemen tussen je gedachten en je  gevoelens. Je observeert hoe elke gedachte een corresponderend gevoel creeert in het lichaam. Als je dat onder de knie hebt, dan wordt je langzaam maar zeker een eenheid.

Dan gebeurt de vierde stap vanzelf. Daar kun jij niets aan doen. Het is een geschenk van het bestaan: je wordt je bewust van je gewaarzijn. Dit is je buddha-natuur. Alleen in dit ontwaken kun je gelukzaligheid ervaren: extase. Het lichaam kent genot, het denken kent geluk, het hart kent vreugde, je buddha-natuur kent extase, gelukzaligheid.